Mätta och glada efter en köttbullesmörgås gick deltagarna ut för att titta på Vretagymnasiets rasthagar under ledning av Marie Iggstedt, Stallchef på Vretagymnasiet.

Tillbaka på Vreta Kluster äntrade kvällens föreläsare scenen.

Eva Salomon är docent och senior forskare på RISE (fd JTI). Hon är också en av författarna till en ny broschyr från Greppa Näringen om rasthagar för hästar. Evas föredrag handlade om hur man kan anlägga och sköta rasthagar så att de främjar hästarnas hälsa och ger god arbetsmiljö samtidigt som man undviker att gödsel och trampskador orsakar miljöproblem.

Kvällens andra föredrag tog upp hästgödsel som en värdefull växtnäringsresurs. Michael Werthén, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland som jobbar med tillsyn av djurhållning och tillsynsvägledning till länets kommuner, berättade hur gödseln ska lagras och spridas för att inte växtnäringen ska hamna på avvägar och orsaka miljöproblem. Dessutom, var gör man av stallgödseln om man inte har tillgång till egen åkermark?

- Det blev mycket diskussion om hantering av stallgödsel. Enligt Länsstyrelsen så är tio procent av all gödsel hästgödsel. Deltagarna önskade samverkan mellan hästföretagare för att kunna komma upp i gödselvolym, berättar Karin Madsen Wessman som tillsammans med Anna Åman och Anne-Louise Israelsson deltog från LRF Östergötland.