LRF uppmanar nu djurägare, medlemmar och boende i området att vara vaksamma och rapportera observationer, eventuella slaktplatser av vargrivet vilt, misstänkt vargspillning till Länsstyrelsen! Det är viktig information för stöd till insatser eller för eventuell skyddsjakt.

Ni som är tamdjursägare med produktionsplatsnummer vill vi påminna om tjänsten rovdjursalert för att få sms när det sker rovdjursangrepp i närområdet.

Mer information finns här: http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/default.aspx

I länets förvaltningsplan för rovdjur kan man utläsa att i den mån varg etablerar sig i länet ska det ske i en takt som främjar samexistensen mellan människor och varg samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas.  Dessutom att skador på tamboskap inte ska vara så omfattande att tamdjurshållningen påtagligt försvåras eller omöjliggörs. Det är viktiga ståndpunkter.