Mötet, som hölls på Trojenborgs gård utanför Mantorp, började med att Rikard Andersson berättade om företaget JR Energi & Lantbruks AB, som han var med och startade upp 2007. I dag, tio år senare, är det en av de största lantbruksinriktade maskinstationerna i landet.

Under årsmötesförhandlingarna utökades styrelsen från sex ledamöter till nio. Gustav Strålin, Joakim Engman, Amanda Andersson, Martin Säfström och Samira el Hamoul heter de nya ledamöterna. Marit Bohlin sitter kvar i styrelsen, men lämnar över ordförandeklubban till Arvid Pettersson. Östergötlands nye ungdomsordförande är en mjölkbonde från Borensberg som gör sitt andra år i styrelsen. Han berättar varifrån engagemanget kommer.

- Jag är även lokalavdelningsordförande och sitter med i kommungruppen. Familjen har länge varit engagerad såväl i LRF som i andra sammanhang. Det har gjort att jag själv börjat brinna för att påverka, säger Arvid Pettersson.

Östergötland skickar två motioner till LRF Ungdomens riksstämma.

Den första motionen handlar om politikerkontakter. Att LRF Ungdomen behöver samordna sig bättre och ge ett gemensamt budskap från alla regioner till de politiska ungdomspartierna för att få så stor effekt som möjligt. LRF-ungdomarna i Östergötland vill också göra en gemensam opinionsaktivitet i hela landet på ett bestämt datum liknande "rondellko-aktionen".

I den andra motionen tycker man att mycket information endast ges till LRF Ungdomens regionordförande och att det blir en flaskhals. Istället bör information spridas direkt till alla förtroendevalda, förslagsvis genom den Facebookgrupp som landets regionordförande har tillgång till.

Hur det går för motionerna visar sig den 8-9 mars 2018.