Mötena är en del i Livsmedelsuppdraget 2017-2018 och arrangeras av Upphandlingsmyndigheten ihop med regionala samarbetspartners. Upplägget var information om lagar, regler och målsättningar, inspiration samt samtal i grupper hur man regionalt bidrar till förändring.

- Reglerna och samtalsklimatet har blivit mer tillåtande, sade Mattias Sylván som föreläste om regelverket.

Han berättade att den nya lagen om offentlig upphandling, som kom 1 januari 2017, ger upphandlarna bättre möjligheter att ställa krav på miljö, djurskydd och social hänsyn. Därtill finns tydliga intentioner från politiken, som i livsmedelsstrategin säger att upphandling av livsmedel och tjänster ska vara i nivå med de krav som ställs på svensk produktion.

Kostcheferna i Boxholm, Ödeshög och Vadstena kommun inspirerade med sitt måltidsarbete. De handlar från lokala producenter och i avtalet ingår ett visst antal studiebesök på gården. De berättade också om en studieresa till England och konceptet ”Food for life”, som handlar om att väva in mat och matproduktion i pedagogiken men också att uppleva naturen.

- Det var en bra dag då politiker, tjänstemän, industrin och bönderna möttes och fick möjlighet att sitta ner och diskutera utifrån sina olika förutsättningar och där igenom hitta olika förslag till lösningar för att förse kommuninnevånarna den mat dom förtjänar, säger Per Helgesson ordförande för LRFs kommungrupp i Norrköping.

Medarrangörer var LRF, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och Vreta Kluster.

Reflektioner från deltagare

1. Vad tycker du var mest intressant under mötet?
2. Vilken roll ser du att ditt företag kan ta?
3. Har efterfrågan förändrats?

Håkan Ydrevik, HK Scan
- Att träffas. Ur ett hållbarhetsperspektiv önskar jag en allmän attityd där alla handlar närproducerat i första hand och där vi pratar om att hitta flöden istället för kryphål i lagen om offentlig upphandling. Hela livsmedelsbranschen måste utmana sig själva att hitta lösningar. Alla var eniga om att prata mer med varandra. Vi behöver utgå ifrån konkreta idéer vid dialog, annars blir det bara fina ord.

- Vi har inlett diskussioner med flera aktörer, både producenter och grossister för att se om det finns lösningar där vi passar in. Det är viktigt att industrin och livsmedelsgrossister tillsammans tittar på logistiklösningar. Småskalighet fungerar till viss del, men vid större volymer krävs större charkföretag och grossister som partner för lokalt producerade varor.

- En annan viktig del är förståelse för varandras situation och förkunskaper i de olika leden. Alla parter måste vara införstådda med vad ett upphandlingsavtal innebär. Bonden behöver till exempel ha en charkuterist med sig för att få avkastning för hela djuret.

- Ja, jag märker en ökning av frågor om sortering på område eller gård och om vi kan leverera direkt.

Åsa Segervall, Östgöta Trädgårdshall (ÖTH)
- Bra start och initiativ att hela kedjan med producenter, grossister, upphandlare och kostchefer börjar prata med varandra. Mötet väckte upp och stimulerade till idéer vad vi kan göra. Det gäller att det fortsätter hända saker och blir en fortsättning. Det är också viktigt att enskilda producenter är med i ett sådant här forum för att våga ta steget och bli leverantörer.

- Vår roll är att möta behoven och praktiskt få fram det kostcheferna efterfrågar. Har vi en bra dialog där de i god tid säger vad de vill ha så kan vi i vår tur hitta odlare.

- Jag märker en svängning mot att närproducerat från Östergötland efterfrågas i högre grad än importerade ekovaror.