- Vi är tacksamma över att länsstyrelsen förstår de extraordinära väderförhållandena som har rått i år och därmed plockar bort ett orosmoment rörande regler och kontroll för våra medlemmar, säger LRF:s regionordförande Peter Borring.

Enligt lag ska jordbruksföretag med mer än fem hektar åkermark i Östergötlands län ha minst 50 procent av marken höst- eller vinterbevuxen. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen besluta om undantag.

LRF Östergötland skickade den 20 oktober in en ansökan om dispens eftersom väderleksförhållandena under sommaren och hösten har varit besvärliga. Under sommaren kom betydligt mindre mängder nederbörd än normalt och under hösten har det kommit onormalt mycket nederbörd. Det har medfört att många lantbrukare inte klarat att höstså i planerad omfattning och inom de tidsgränser som gäller. Omständigheterna utgör särskilda skäl för länsstyrelsen att medge undantag från kraven på höst- eller vinterbevuxen åkermark.

Av samma skäl har LRF Östergötland skickat en skrivelse till länets kommuner att vara lyhörda, förstående och generösa med dispenser till enskilda företag som behöver tillstånd att sprida gödsel i nitratkänsligt område efter den 1 november. Notera att det enligt lag inte får ges några generella dispenser för detta, varför varje enskilt företag måste göra en egen ansökan. Här hittar du som vill göra en ansökan LRF:s mall.