LRF Östergötland har uppmärksammat länets kommuner på hur de svåra väderförhållandena påverkat möjligheterna att sprida stallgödsel.

Du som vill använda LRFs mall hittar den som wordfil här till höger under Relaterat. Ansökan om dispens skickar du till din kommun.