Landshövding Elisabeth Nilsson såg sig omkring och njöt av utsikten.

-  Jag vet om att det är just djuren som ser till att det blir så här fina landskap. Det är inte alla som förstår att det är just djuren som det beror på.

Eftermiddagen började med två besök i verkligheten. Det första var hos Kristina Carlsson i som driver Hejtorp gårdsmejeri som baserar sig på 64 getter. En sak som förvånade många av deltagarna var att Kristina inte kan kalla sin verksamhet ekologisk, trots att allt sker enligt ekologiska principer.

- Jag tycker helt enkelt att kontroller och certifiering kostar så mycket att jag inte kan få tillräckligt med lönsamhet om jag ska betala det också, förklarade Kristina.  

Smittsäkrad besättning

Det andra besöket var på Skärvinge där Kristin Yderfors visade besättningen om 140 mjölkkor och påtalade att det är djuren som håller landskapet öppet och att man kunde se ända ner till Risinge kyrka. På Skärvinge var det också extra noga med handtvätt och skoskydd.

- Det beror på att vi har något som kallas smittsäkrad besättning. Därför vidtar vi olika säkerhetsåtgärder för att överhuvudtaget inte få in smittor här. På så sätt undviker vi att använda antibiotika.

Efter studiebesöken blev det kaffe och kalvdans i personalrummet innan det var dags att presentera Östergötlands livsmedelsstrategi.

- Vi måste köpa mer av vår egen produktion, underströk Elisabeth Nilsson. Vi måste alla förstå hur viktigt det är med egenproduktion och försörjningstrygghet. Dessutom vet vi att vi i Sverige verkligen är i framkant och ligger mycket lågt internationellt sett i användningen av antibiotika i djurproduktionen. Ett mycket allvarligt hot är nämligen MRSA, bakterier som blivit motståndskraftiga mot antibiotika.

Lantbruket mycket viktigt i Östergötland

Helena Stolt Olsson från Länsstyrelsen beskrev hur det handlar om att göra folk medvetna om lantbruket som en mycket viktig näringslivsgren, inte bara för att det är viktigt att vi får mat utan även för att det är många som jobbar där. I Östergötland är livsmedelssektorns andel av arbetstillfällena mellan 30 procent i Boxholms kommun till 13 procent i Linköpings kommun.

-  Vi vill få igång ett självförtroende och en satsning på den regionala maten. I den nationella visionen för 2030 sägs att den svenska livsmedelskedjan ska vara globalt konkurrenskraftig, och bland annat SKA svensk livsmedelsproduktion öka, vilket bidrar till en ökad självförsörjningsgrad och en minskad sårbarhet.

Mycket av de följande diskussionerna handlade om mötet mellan lantbrukare och de som utövar tillsyn, både på regional och kommunal nivå.

-  Vi vill bli bemötta på ett positivt och rådgivande sätt, inte som bovar, sade Kristina Carlsson. Vår ambition är ju att förhålla oss till lagar och regler på ett korrekt sätt, men vi ska inte behöva prova oss fram får att sedan få smäll på fingrarna.

-  Ja, ibland känns det som om tjänstemannen alltid tolkar reglerna åt det negativa hållet istället för att se helheten och möjligheterna, underströk Greger Arvidsson som är LRFs kommungruppsordförande i Finspång.

En glad bonde och ett lönsamt lantbruk

Helena Stolt Olsson svarade genom att berätta hur man inom Länsstyrelsen arbetade mycket med just bemötandet.

-  Vi har träningsprogram för social kompetens. Vår vision är en glad bonde och ett lönsamt lantbruk.

Även frågor som bredband och kollektivtrafik på landsbygden togs upp. Sammantaget enades man om att träffas fler gånger för att förhoppningsvis lösa frågor och problem i en avspänd miljö, innan det har gått så långt att det blivit ett hett läge.

-  Det handlar också om att ha klart med den politiska ordningen, vem som äger frågan sade Jonny Sävenhed från Finspångs kommun. Ibland är det politikern, ibland tjänstemannen och ibland kanske ibland beslutet har fattats långt från kommunen. Vet man vem man ska prata om vilka frågor med blir det lättare för oss alla.