Den första träffen på Vänneberga Gård utanför Söderköping lockade ett tiotal intresserade och den andra träffen på HönsaLottas Restaurang i Malexander lockade ett femtontal.

På bägge ställena presenterade projektledaren Anna Jamieson projektet i stort, Kjell Antonsson från Länsstyrelsen bjöd på kunskap om naturbetesmarkernas stora nytta för den biologiska mångfalden och Sofia Strandberg från Sigill Kvalitetssystem berättade om vad en certifiering innebär.

Samma program kommer att genomföras även den 11 december på Vreta Kluster.

Så om du vill veta mer om köttproduktion på Naturbetesmark eller kanske vill sälja Naturbeteskött i butik, på restaurang eller direkt från gården är du mycket välkommen att delta! 

Läs mer och anmäl dig här!