Den första träffen på Vänneberga Gård utanför Söderköping lockade ett tiotal intresserade, den andra träffen på HönsaLottas Restaurang i Malexander ett femtontal och till den tredje träffen på Vreta Kluster kom ett 20-tal personer.

På alla tre ställena presenterade projektledaren Anna Jamieson projektet i stort.

-Tillsammans ska vi stimulera till ökad produktion av lamm- och nötkött på naturbetesmarker i Östergötland eftersom arealen hävdade naturbetesmarker – som är otroligt viktiga för landskapets biologiska mångfalden – minskar.

Bland annat handlar det om minskad tillgång på betesdjur, osäkerhet om regler samt sämre lönsamhet för betesuppfödda djur jämfört med stallbaserad uppfödning.

- Allt detta har gjort att färre lantbrukare har intresse för och kunskap om betesproduktion, säger Anna. Det ska vi ändra på!

Kjell Antonsson från Länsstyrelsen bjöd på kunskap om naturbetesmarkernas stora nytta för den biologiska mångfalden och Sofia Strandberg från Sigill Kvalitetssystem berättade om vad en certifiering innebär.

Projektledare Anna Jamieson är mycket nöjd med de tre träffarna.

- Det ställdes många intresserade frågor på väldigt många nivåer. Det visar att man kan beskriva de problem man ser – och då kan vi tillsammans hitta olika typer av lösningar.

En stor fråga är hur man ska föra ut fördelarna med Naturbeteskött till konsumenten. Hur får vi med spårbarheten? Och det finns ju redan så många olika märkningar som denne ska hålla reda på – hur ska vi nå fram?

- Här kan vi bland annat ha god hjälp av WWFs köttguiden, säger Anna. Det är inte mycket kött som får deras gröna märkning, men naturbeteskött får det!

Många frågor handlade också om hur naturbetesmark definieras.

- Det är helt enkelt gräsmarker som inte har plöjts eller gödslats på minst 20 år, förklarar Anna.

Projektet är ett samarbete mellan LRF Östergötland och föreningarna Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige med stöd från Svenska Kyrkan. Även Länsstyrelsen i Östergötland, Sigill Kvalitetssystem AB och Boxholms skogar finns med i projektet.

- Under 2018 kommer vi att fortsätta med nätverksträffar, workshops, rådgivningar och studieresor, säger Anna. Vår förhoppning är att vi enas om en definition av Naturbeteskött från Östergötland under våren så att vi kan börja prata med intresserade affärspartners, som offentliga kök, restauranger och butiker. Ambitionen är också att skapa en plattform för betesförmedling inför betessäsongen 2018.

Vill du vara med – eller bara veta mer?

För mer information ring eller maila till projektledare Anna Jamieson på 076-7657740 eller  anna@naturbete.se .