Charlotte Önnestedt, som är LRFs kommungruppsordförande i Ödeshög är glad över att målinriktat arbete ger resultat:

- En tredjedel av sysselsättningen i Ödeshögs kommun är kopplad till de gröna näringarna. Det har kommunen förstått och har därmed rent generellt en positiv inställning till grönt företagande. Vi har från LRFs sida en kort väg in till kommunkontoret där vi kan gå rakt på sak i viktiga frågor.

LRFs 140 000 medlemmar representerar 70 000 företag inom 63 olika landsbygdsnäringar. I varje kommun tar politiker och tjänstemän en rad beslut som påverkar möjligheten att driva företagsamhet inom det gröna näringslivet.

- Kommunerna har stort självbestämmande och makt. Därför är dialogen mellan svenska bönder och kommunernas politiker och tjänstemän den kanske viktigaste faktorn för att få lantbruksverksamheten att fungera och bli lönsam. Vi vill att de hjälper oss att göra rätt istället för att leta fel, säger Palle Borgström, som är LRFs förbundsordförande.

Man är också mycket nöjda med att både det nuvarande kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson som förra ordföranden Magnus Oscarsson har stor förståelse för näringen.

- Det visar de inte minst på den offentliga arenan där man är väldigt tydliga och kommunikativa kring den gröna näringen och dess utmaningar och för gärna dessa frågor vidare även i nationella sammanhang, säger Charlotte Önnestedt.

I Ödeshög har man dessutom tagit till sig den regionala livsmedelsstrategin.

- Vår kostchef strävar hela tiden efter att implementera både när- och lokalproducerat. Den lokala maten har verkligen ett starkt fäste här, säger Charlotte Önnestedt.

Även i klimatfrågan ligger Ödeshög långt framme och har mest el från solceller per invånare av alla Sveriges kommuner.

- Nu ska vi från LRFs sida jobba vidare med att bibehålla bra relationer och korta beslutsvägar till kommunen. De viktiga frågorna för framtiden är jobben, maten och klimatet och där kan vi från de gröna näringarna verkligen visa vägen, säger Charlotte Önnestedt.

Här kan du läsa mer om årets gröna kommun.