Ett 35-tal personer kom till Coffice när programmet handlade om företagande som har sin bas i jord, skog och landsbygdens miljö. Gästerna kunde välja att vara med på hela eller delar av dagen.

Jan Siverskog hälsade välkommen och lämnade sedan över ordet till Helene Oscarsson, som berättade om Vreta Kluster och uppdraget att koordinera verkställandet av den regionala livsmedelsstrategin.

- Vi har positiva erfarenheter av Vreta Kluster utanför Linköping som är en framgångsrik mötesplats och utvecklingsarena för det gröna näringslivet i Östergötland. Coffice påminner om Vreta Kluster, men med skillnaden att Coffice är för alla branscher. Det är ett utmärkt ställe att samlas på för att få kontakter med företagare från hela det lokala näringslivet, säger Jan Siverskog.

Nästa programpunkt var digital bokföring och framtida utmaningar för lantbruket med Henric Oscarsson från LRF Konsult.

Eftermiddagens föredragshållare var Kristina Forsberg, Fröö Naturbeteskött, Kerstin Bergström, Thorstorps gård, Ellen Friberg från Miljönätverket i Söderköping och LRF Östergötlands regionordförande Peter Borring. Hållbart företagande på landsbygden var en röd tråd för talarna.

LRFs kommungrupp har genom åren jobbat för att vara en naturlig part i det lokala näringslivet, bland annat genom kommunens näringslivsråd.

– Vi både är och vill vara en viktig del av näringslivet, så det känns roligt att det påpekades av kommunens näringslivssamordnare, avslutar Jan Siverskog.