Hur ser du på uppdraget?

- Det är viktigt att vara ödmjuk och att lyssna på varandra för att kunna prata förvaltning utan att hamna i konflikt. Alla representanter i ett älgförvaltningsområde behöver ha ämneskunskap och inte vara för extrema åt något håll i sina åsikter. Det är viktigt att bygga förtroende och en förståelse för varandra i gruppen, så att vi strävar mot samma mål.

Hur arbetar ni för att nå målen i älgförvaltningsområdet?

- Vi vill att alla älgskötselområden fullföljer sina planer. Vi önskar också en enkel betesinventering som komplement till ÄBIN. I älgförvaltningsområdet följer vi upp nyckeltal efter jakt. God kontakt med sina grannar är grunden i att hitta lösningar på eventuella problem i bygden. Samma information till alla är en annan framgångsfaktor, därför får älgskötselområdena och Ydres alla jaktlag nyhetsbrev från oss.

Hur fungerar älgförvaltningen i Ydre?

- Det finns en tradition av att arbeta med älgförvaltning. Vi har kommit långt. Samarbetet fungerar bra och vi drar åt samma håll. Många markägare jagar själva och det underlättar. Efter flera års arbete med att minska älgstammen ligger vi nu på bra nivåer vad gäller betesskador. Nu är det förvaltning som gäller.