Enligt tidsplanen på EU-nivå ska en ny CAP-period inledas 2021, men mycket talar för att den blir något eller några år försenad. Det finns behov att redan nu diskutera vad som händer med CAP framöver och hur det påverkar våra medlemmar.

Mötena hölls i Lantmännens gamla lokaler i Örebro. Den första träffen i seminarieserien handlade om vilka stöd och ersättningar det går att få idag. Träff två berörde CAPs historia och något litet om nästa programperiod. Sista träffen som modererades av Fredrik Wallin handlade om att sammanfatta LRF Ungdomens synpunkter och önskemål inför nästa CAP.

I utvärderingen gav de 20-talet deltagarna i olika åldrar överlag positiv respons. Man tyckte att man fått intressant och matnyttig information med bra förklaringar som gav en bättre helhetsbild kring varför det var på olika sätt, bland annat kring de olika typerna av stöd. Man såg gärna en uppföljande träff samt önskade nya kurser när nya CAP beslutats och såg fram emot fortsatta diskussioner i ämnet.

 - Det blev väldigt bra diskussioner och det märktes att deltagarna tyckte att det bar både kul och intressant. Särskilt vi som var lite yngre fick möjlighet att lära mer om ett ämne som vi inte var så kunnig inom. CAP är både stort och svårgreppbart, men det är därför som det är viktigt att vi är pålästa så att vi kan föra bra diskussioner med politiker, sade Magnus Karlsson

Med på mötet var en av deltagarnas dotter (Emmy snart 6 år) som bjöd alla på russin när energinivån började falna.