- Länge har vi hört en berättelse om Sverige och Östergötland som antyder eller tydligt uttalar att storstadspuls, finkultur, innovativa uppstickarföretag, ungdomlig framgång och hållbarhet tillhör stadens norm och värden. Vi vill vidga berättelsen med landsbygdens perspektiv och vi vill att du ska vara en del av den, säger Peter Borring LRF Östergötlands ordförande.

Nätverket Hela Östergötland önskar få svar på följande två frågor av alla som känner sig berörda.

1) Vad är det bästa med ditt val att leva på landsbygden?

2) Vilken är den viktigaste frågan i valet 2018 för att stärka DIN bygds förutsättningar?

- De samlade svaren på dessa frågor blir stommen i vad vi kommunicerar med nätverket Hela Östergötland som avsändare. Gör din röst hörd, uppmanar Peter Borring.

Dina svar mejlar du till: peter.borring@telia.com senast måndagen den 19 februari 2018.

Nätverket Hela Östergötland är bildat av, och består just nu av Hela Sverige ska leva Östergötland, LRF Östergötland och Svenska kyrkan genom Borensbergs pastorat. Fler organisationer är på väg in och välkomnas med öppna armar. Syftet med nätverket är att gemensamt lyfta landsbygdens frågor i samhällsdebatten.