Välkommen till LRF! Du började den 1 februari. Vilka är dina arbetsområden?
- Vatten-, miljö- och äganderättsfrågor. Det kan handla om att stötta medlemmarna i Östergötland, Södermanland och Örebro vid exploatering av åkermark, strandskydd och vattendirektivet. En annan viktig del är påverkansarbete och att sprida kunskap till nytta för medlemmarna.

Berätta kort om dig själv.
- Jag är precis klar agronom med inriktning landsbygdsutveckling. Kandidatuppsatsen skrev jag om strandskydd med LRF:s expert Gunnar Lindén som handledare. Jag har också två magisterexamina, en från SLU i miljökommunikation och en från England i hållbar matproduktion.

- Sedan ett par veckor tillbaka bor jag utanför Ljungsbro i Östergötland, men har vuxit upp på en mjölk- och skogsgård i Dalarna. För fyra år sedan blev det köttdjur på gården istället. Intressen är sport, djur, natur, familj och vänner.

Vad ska bli roligast med jobbet?
- Det känns spännande att få nytta av kunskaperna i praktiken. Jag ser fram emot att lära mer av och jobba ihop med både kollegor och er medlemmar.

Erica kontaktas på 013-465 55 97 eller erica.pershagen@lrf.se