Jordbruksverket hade bett att få besöka en gård med en grupp som förutom Jordbruksverket bestod av personal och politiker från Boxholm.

Att Jordbruksverket valde att besöka just Boxholm beror på att kommunstyrelsen beslutat att kommunen aktivt ska jobba med att lyfta in pedagogiken i skolmåltiden. Kostchefen Eva-Lott Blixt har tillsammans med kostcheferna i Ödeshög och Vadstena föreslagit arbetet enligt delar av det engelska Food for life-konceptet. Och vem lär barn om matens ursprung bättre än bönder?

Det var därför självklart att träffa LRFs kommungrupp som i september tillsammans med Doris och Kjell Johansson på Änghemmet tog emot elever från Åsbo skola.

Kommungruppen berättade för Jordbruksverket om de olika stationerna som LRF var värdar för enligt LRFs Bonden i skolan-tema. Extra intressant tyckte gruppen att kostationen som visar hur mycket en ko äter och dricker per dag och hur mycket mjölk den ger var. Även stationen "Hur ofta behöver du en bonde?" ansågs pedagogisk eftersom den ger upphov till många intressanta diskussioner.

På bilden: Tobias Henning (SJV), kgr ordf Magnus Johansson, kgr Martin Johansson, Eva Sundberg (SJV), Eva-Lott Blixt, kgr Daniel Arnell, Christina Nordström (Enudd AB) och politiker Hans Sjögren (S)

Samtal om framtida hållbara samarbeten mellan skola och bondgårdar följde på presentationen. Vad motiverar gårdar och bönder att ta emot besök? Kan det utformas någon ersättning, utöver den som LRF-regionen redan står för?

Kostchefen kommer tillsammans med lärarnas Food-for-life-grupp försöka få till en plan över vilka aktiviteter som passar vilken årskurs och vad vi skulle kunna samarbeta kring.

Kanske kan det bli en Bonden i skolan-dag även för högstadiets elever i höst?

Text: Marie Lönneshog Hogstadius