Åsa Rytthammar och Kalle Hellström är enhetschefen och läraren vars stora engagemang gett resultat. De är eldsjälarna som lagt ned mycket jobb på att den för branschen viktiga utbildningen ska få fortsätta. Nu är "Driften" beviljad intag tre år framåt.

Kalle och Åsa, vad gör en driftledare?

- En driftledare kan ansvara för och utveckla produktionen på en gård - antingen som egen företagare eller som anställd arbetsledare. Till exempel kan man jobba som förman och leda personal på en större djurgård eller växtodlingsgård. Det här är en företagarutbildning, berättar Åsa Rytthammar.

En driftledare kan teori, ekonomi och praktiskt jordbruksarbete.

- Kombinationen är en styrka som ger konkurrensfördelar på arbetsmarknaden, tillägger Kalle Hellström.

Eleverna väljer djur eller växtodling som inriktning. Utbildningen är två terminer fördelade på två år, där teori på skolan blandas med praktik på lantbruksföretag.

- Alla elever har en plan vad de vill med utbildningen när de kommer hit, berättar Åsa Rytthammar och förmedlar bilden av engagerade studenter.

Fredrik Karlsson, Karl-Johan Persson och Johan Ahlsén läser "Driften". Frida Hannell läser ekonomikurser. Alla fyra trivs med utbildningen och vill rekommendera den till andra.

- Det är bra stämning i klassen. Eftersom det bara finns en utbildning kommer det folk från olika platser i landet, säger de.

Många elever har erfarenheter från arbetslivet sedan tidigare, vilket gör utbildningen kreativ.

- Du kan göra mycket inom de gröna näringarna. Du får matnyttig kompetens både som anställd och egen företagare, och man får se båda sidor i utbildningen. Du blir en duktig anställd när du kan företagsledning. De gröna näringarna är en framtidsbransch, säger Karl-Johan Persson.

Per Fredriksson från Katrineholm sadlar efter 12 år på Ericsson om till det gröna näringslivet.

- Det känns helt rätt. Jag läser växtodlingsinriktningen och är mycket nöjd med utbildningen. Vi lär oss produktionskostnader, växtföljdsplanering och olika tekniker, strategier och utmaningar i konventionell och ekologisk odling. Jag har blivit väl bemött ute på praktikplatser även att jag inte har så mycket erfarenhet. Med facit i hand skulle jag ha gjort karriärbytet lite tidigare.

Per tycker hela lantbruksbranschen är underskattad och inte får den cred som den förtjänar. Han berättar också att han hade en helt annan bild av branschen innan utifrån vad han läst och hört.

Kalle Hellström är inte bara lärare, han agerar arbetsförmedlare också och märker att eleverna är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

- Jag får samtal från lantbrukare som vill anställa och flera elever är uppbokade för jobb redan innan de har gått färdigt. Är ambitionen att driva ett eget lantbruksföretag har du innan examen gjort en affärsplan som du kan gå till banken med.

Skolan har de senaste 50 åren haft vuxenutbildningar inom lantbruk. Genom förnyade koncept anpassar de sig till omvärlden. Inbjudna till firandet var också eleverna som läser Grundutbildning lantbruk, som ger behörighet till vidare studier så som driftledarutbildningen.

Ansök senast 15 maj

Antal platser: 20 per intag.
Beviljade intag: hösten 2018, 2019 och 2020
Längd: Två terminer under två år. Under det långa uppehållet under lantbrukets högsäsong uppmuntrar skolan till praktik.
Ansökningskrav: grundkunskaper i växtodling, lantbruksdjur, lantbruksekonomi och minst 1 års allsidig yrkespraktik.
Sista ansökningsdag 2018: 15 maj
Läs mer här!