Första anhalten under bussresan var ett besök på Markeby Storgård där Magnus Svensson tog emot. Magnus visade hur verkligheten ser ut för en svensk mjölkbonde, inklusive osäkerheter kring intrång och markreservationer. Som avrundning visade Magnus att Sverige minskat sin mjölkproduktion med 6 procent medan flera andra EU-länder ökat med 30-35 procent!

- Mjölkproduktionen har en framtid, sade Magnus. Hur ska vi göra för att vända trenden i Sverige? Kan den till och med bli en framtida exportprodukt?

Under eftermiddagen besöktes Landsjö Säteri där Mikael Kuylenstierna bedriver nötköttsproduktion. Han förklarade varför han främst använder stutar från mjölkproduktionen och visade därmed att allt hänger ihop. Det blev också en hel del diskussioner om skogen och dess möjligheter inom bioekonomin som är en viktig del av lantbruksföretagandet.

- Nu har vi både en nationell och en regional livsmedelsstrategi, sade Mikael. Hur ska vi på bästa sätt kunna använda dessa för att öka nationell säkerhet och trygghet samtidigt som vi ökar svenskt lantbruks konkurrenskraft gentemot omvärlden?

I bussen pratade Peter Borring om slättlandskapet, förädling av spannmål i form av gris och ägg, hur stora vi är på detta samt hur hela landskapet hänger ihop för bonden med jorden, skog, energiproduktion och mycket annat.

- Vi passade även om att ta upp en del bredare landsbygdsfrågor och infrastruktur, säger Peter. Inte minst vid Landsjö var det mycket aktuellt med Ostlänken som ju är en högintressant fråga för politiken.