Anders Ivarsson Westerberg som är docent på Södertörns högskola visade hur den adminstrativa bördan har ökat allt mer under de senaste åren – vi går mot en administrativ infarkt -  och ställde frågor kring hur man ska skydda en fungerande verksamhet som de gröna näringarna från orlimliga krav utifrån och var man ska börja någonstans.

Ett möjligt svar kom från Martin Clarstedt och Markus Svensson från Tillväxt och Tillsyn som visade hur den framgångsrika ”Rättviksmodellen” utvecklats och fungerar.

- Många pratade om regelförenkling, men ingen hade gjort något om det, sade Martin. Därför fick vi börja med ett blankt papper.

Bland det som man tidigt upptäckte var att våra samhällssystem var uppbyggda som om alla företag är stora, trots att det bara är en liten bråkdel som har fler än 250 anställda. Exempelvis är hela 75 procent av företagen i Sverige enmansföretag. Samtidigt är viljan hos företagarna att göra rätt mycket stor.

- Därför är det mycket viktigt för företagarna att det finns insikter och förståelse hos dem som genomför kontrollerna, säger Markus.

Rättviksmodellen handlar därför om att genom att i större utsträckning ändra metoder och kultur. På det sättet kan man kommunicera med förståelse för mottagarens villkor och verklighet och därmed skapa ett bra företagsklimat.

- Det är inte alltid antalet lagar och regler som är problemet, utan om hur vi väljer att tillämpa dem som är det viktiga, säger Martin.

Ett annat tema under dagen var hur vi arbetar med svenskmärkning och hur vi får konsumenterna att inse de fördelar på många olika områden som det finns med svensk mat. Maria Forshufvud som är VD på Svenskmärkning hade bakgrundsfakta:

- Ursprungsmärkning är ett sätt att möta efterfrågan, 91 procent har en positiv till mat och dryck från Sverige och allt fler - nu 55 procent - tittar alltid efter svenskt när de handlar.

Helena Olin som är chef för marknad och innovation på Svegro berättade om deras varumärkesresa från att vara ett väldigt anonymt industriföretag till att bli välkända odlaren från Färingsö.

- Det handlar om att lära känna marknad, konsument och beteenden samt att med detta i åtanke utveckla unika produktkoncept med starka mervärden. Kommunikation med målgruppen sker med relevans och trovärdighet och med värdeord som jordnära, nytänkande och passionerade. Vår strategi bygger på att våga fokusera och att välja bort så att allt hänger ihop och har hög igenkänning.

Magdalena Hermelin som driver Hermelins ekologiska grönsaker tillsammans med Olof Hermelin ifrågasatte de alltför låga priserna på mat och lyfte att för tjugo år sedan gick 30 procent av vår disponibla inkomst till mat, nu är det 12 procent.

- Vi jobbar direkt mot våra utvalda kunder och skippar grossistledet av den anledningen att annars går inte kalkylen ihop. Det är rimligt att vi producenter som vet vad det kostar att producera också sätter priset på våra varor. Vi tror att framtiden för ett hållbart jordbruk och samhälle inte handlar om att ställa konventionellt mot ekologiskt, utan om att alltid prata om svenskt.

Dagen avslutades med inspiration från Thomas Sjölander från Wellnox Health, Anna-Carin Jonsson från Umlax och Lennart Bjurström från Food for Progress som berättade om sina respektive varumärkesresor. Även Susanne Fredriksson från Visit Östergötland bidrog med inspiration och förklarade varför måltidsturismen är så viktig.

Helen Oscarsson, som är VD på arrangerande Vreta Kluster var mycket nöjd med dagen och har stora förhoppningar kring vad den kan leda till:

- Vi hade väldigt kunniga och hands-on talare som förhoppningsvis fick alla deltagare att bli inspirerade, och stärkta i att fortsätta utveckla sina företag och verksamheter. Själv blev jag mycket inspirerad att på alla sätt försöka dra ett antal strån till stacken när det gäller att göra verklighet av livsmedelsstrategin.