- I syfte att lyfta landsbygdspolitiska frågorna och få igång diskussioner och samtal inför och efter valet 2018 kommer nätverket att både själv ordna och delta i andras seminarier som handlar om att stad och land ska se varandras möjligheter. För att staden ska kunna leva och utvecklas gäller det nämligen att även landsbygden runt omkring utvecklas, säger Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland.

Ett växande nätverk för bestående utveckling
- Alla organisationer som vill vara med och lyfta landsbygdspolitiska frågor är välkomna i det här bestående nätverket. I dagsläget är Studieförbundet Vuxenskolan, Funktionsrätt Östergötland, Östergötlands Fotbollforbund, Coompanion Östergötland, Hela Sverige ska leva – Östergötland, LRF Östergötland och Svenska Kyrkan (Borensbergs pastorat) med, och fler organisationer har visat intresse och är på väg in! säger Pia Tingvall, ordförande Hela Sverige ska leva - Östergötland.

Tre seminarier med fokus på landsbygden och framtid
Östgöta Media, som ger ut Corren, NT och MVT samt Radio Östergötland kommer att bidra med erfarna journalister som samtalsledare vid de tre landsbygdsseminarier som kommer att hållas i länet under våren.

Vi återkommer om tidpunkter för dessa, men klart är att vid det sista och avslutande seminariet den 4 juni kommer biskop Martin Modéus och journalisten och författaren Po Tidholm att medverka