Cirka 150 personer, däribland 110 fullmäktige, samlades till LRF Östergötlands regionstämma på Vreta Kluster. Peter Borring inledde stämman med att blicka både bakåt och framåt på temat lantbrukets konkurrenskraft.

- Vi lantbrukare behöver inte ha klimatångest eftersom vi i vår verksamhet binder så mycket koldioxid i skog och annan växtlighet, det vi däremot behöver ha ångest över är att vi ökat importen av fossil energi från Ryssland, Nigeria och Venezuela, sade Peter Borring och kom in på LRF Östergötlands initiativ 5050/2020.

Målsättningen med 5050/2020 är att år 2020 kör minst hälften av regionens lantbrukare till minst hälften på förnybar energi.

- Vi måste hitta konkurrenskraft med förnybar energi istället för att tjata om dieselskatten.

Peter Borring tog upp att det finns en stark lagstiftning kring äganderätten men att det har blivit en förskjutning av ordet så att utmaningarna allt mer handlar om brukande- och nyttjanderätt. Glyfosatdebatten och att det troligtvis inte blir någon förlängning för växtskyddsmedlet efter den beviljade 5 års-perioden var en annan punkt från det gångna året.

I inledningsanförandet pratade Peter Borring också om den diskussion som pågår i LRF om dilemmat med lagstadgade djur- och miljökrav som är mycket högre ände konkurrerande länders när man verkar på samma prisutsatta volymmarknad samtidigt som branschen vill behålla konsumenternas höga förtroende. Detta ämne var även uppe under motionsbehandlingen.

Beslut om 19 motioner

Länets lokalavdelningar hade skickat 19 motioner till regionstämman, varav ett flertal berörde vilt och viltskador.

Det gick inte särskilt hett till i debatten, men den första motionen att vålla diskussion kom från Holaveden och handlar om hotet mot Vätterns vatten med anledning av de framskridna planerna på att etablera en gruva i Norra Kärr för brytning av jordartsmetaller. Beslutet blev att sända en skrivelse till LRF riksförbundsstyrelse med uppdrag att bevaka och följa upp att berörda sakägares rättigheter följs enligt den gällande EU-lagstiftningen. Detta måste ske inom tidsramen för remisstidens utgång 16 april och ska även redovisas till berörda regionstyrelser. LRF ska också tydligt ställa sig bakom de markägare som negativt berörs av den berörda gruvverksamheten längs vattenvägen från lakningsdammarna i Norra Kärr hela vägen ut till Motala Ström och berörda vattendrag mot Vättern. LRF Östergötland ska samverka med angränsande berörda regioner.

Fem motioner till riksförbundsstämman

Stämman beslutade att skicka fem motioner till LRFs riksstämma i slutet av maj.

• Fällbelöning på skadegörande vilt 
• Genetisk analys av vildsvin
• Höjd ersättning till eftersöksjägare vid viltolyckor
• Solidarisk medfinansiering av arbetslivets medverkan vid utbildning inom lantbruk
• LRFs organisation i framtiden

Uttalande om rovdjur

Stämman antog också ett uttalande där man trycker på att det är rimligt att samhället gemensamt tar ansvar fullt ut för de kostnader och konsekvenser som rovdjuren medför. Frågan är aktuell i och med det nybildade vargreviret i norra länsdelarna. Till uttalandet

Förändringar i regionstyrelsen

Erika Ektander Järlesäter från Väderstad, till vardags arbetandes med kretslopp och miljöfrågor, Per Wendler, Linköping, nötkött, växtodling och entreprenad samt Sofia Persson från Ljusfallshammar med känd avelsbesättning inom nötköttsproduktion är regionstyrelsens nya ledamöter. Christian Ankarstrand, Per Frännek och David Petterson avgick och tackades med blommor, presenter och lovord för sina kunskaper och insatser för LRF Östergötland. Peter Borring fick av stämman förnyat förtroende som regionens ordförande.

Pristagare på stämman

LRF Östergötland gratulerar:
 

Silvernålen: LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst. För goda insatser i organisationens tjänst i lokalavdelning eller på regionförbundsnivå som gagnat lantbrukarnas föreningsrörelse och lantbruket.

Torgny af Forselles, Östra Husby, Ragnar Svensson, Borensberg, Arne Bolin, Östra Ny-Å-Rönö, Gunnar Olsson, Skedevi, Anders Eriksson, Östra Husby, Johan Magnusson, Gryt, och Per Frännek, Finspång.

Årets Lokalavdelning: Skänningeorten

Motivering: Skänningeorten har bevisat att en slumrande lokalavdelning kan leva upp och erbjuda medlemmarna intressanta och roliga aktiviteter samt mitt i en bygd med många konkurrerande engagemang ändå föryngra styrelsen.
På bild Kristin Henrysson, Andreas Hallin och Ulf Andersson.

Årets nötköttsföretag: Helena Olsson Hägg och Lars Hägg, Kårtorps gård, Valdemarsvik
Motivering: Företaget har växt med noggranna ekonomiska kalkyler i grunden. Arbetet på gården har alltid kombinerats med andra uppdrag. Engagemang i föreningar, friskola och familj har också varit en del av Helenas och Lars tillvaro. Det är många personer som har besökt Kårtorp och inspirerats av framåtandan på gården. Därför är de bra representanter för ett kombinationsföretag i utveckling.


Hedersutmärkelse till ambassadörer i LRFs integrationsprojket Landet runt: 
Caroline Davidsson, Mjölby kommun, Magnus Johansson, Boxholm kommun, och Lina Hagberg, Norrköpings kommun.

LRF i samarbete med Länsstyrelsen:
Årets Greppa Näringen-medlem: Robert Emanuelsson, Haddorp, Skeda
Årets Greppa Näringen-rådgivare: Anuschka Heeb