Färre och färre känner en bonde och vet hur svenskt lantbruk ser ut och fungerar idag. För varje år som går blir det därför allt viktigare att lära barn var maten kommer ifrån.

LRFs digitala läromedel Bonden i skolan är ett suveränt verktyg för lärare i det arbetet. Jeanette Blackert från regionstyrelsen deltog därför nyligen på Läromedelsmässan i Linköping.

Alla lärare som får klart för sig att det kostnadsfria verktyget innehåller färdigplanerade lektioner som följer läroplanen nappar direkt. Äntligen ett verktyg som avlastar lärarna och som ger saklig information om modernt svenskt lantbruk.

Här finns tips, idéer, filmer, pedagogiska förklaringar, lektionsplaneringar, spel och annat användbart för både lärare, fritidspersonal och förstås för eleverna själva.

Gå in och titta! Och så klart - tipsa dem som kan ha nytta av verktyget! www.bondeniskolan.se

Text: Marie Lönneskog Hogstadius