All sanering efter utbrottet 2016 är klar och det är inte farligt för människor att vistas i området på grund av utbrottet.

- Idisslare är betydligt känsligare för mjältbrand än människor och genom att beta blir de mycket mer exponerade. Därför behöver idisslare som betar i området skyddas genom vaccination för att skydda djuren och hindra att nya dödsfall inträffar, säger Maria Lundh på Jordbruksverket.

Nötkreatur och får som betar inom vaccinationsområdet vid Omberg under perioden 1 maj - 30 september ska vara vaccinerade mot mjältbrand innan de släpps ut.

Inför säsongen 2018 har Jordbruksverket uppdaterat föreskrifterna som reglerar vaccinationen i området, men vaccinationsstrategin är densamma som användes förra året. Under några veckor från mars till maj kommer Jordbruksverket att ha en tillfällig vaccinationscentral i Ödeshög. Därifrån utgår vaccinationsteamen, som ska vaccinera omkring 3200 nötkreatur och får innan djuren släpps ut på sommarbete.

Till Jordbruksverkets hemsida för mer information.