Försommaren visade sig från sin bästa sida med solsken och vacker grönska när bussen gjorde sitt första stopp på resan hos Magnus och Veronica Johansson på Stratomta Norrgård i utkanten av Linghem. Linghem är en tätort nära Linköping som växer och det finns utbyggnadsförslag som kraftigt skulle påverka lantbruksföretagen i området.

Information om verksamheten och besök bland nyfikna kossor i mjölkningsroboten inledde dagen. Magnus Svensson, förtroendevald i både Arla och LRF, fyllde på med budskap innan han bjöd in till frukost med yoghurt, ostfrallor och kaffe.

Anna Eklöf från kommungruppen delade därefter ut äpplen och knivar. Under ledning av Anna delades äpplet bit för bit för att komma fram till hur stor del av jordens yta som ska försörja världens befolkning. När hav, berg, öken, städer och andra obrukbara platser skurits bort återstod endast skalet av ett åttondels äpple.

- Med den lilla äppelskalsbiten i åtanke får man titta på kartan när man ska bygga, så att man i möjligaste mån hamnar utanför det som är åkermark, säger Anna Eklöf.

Passet avrundades med sammanfattningen av Jordbruksverkets rapport "Exploatering av jordbruksmark 2011-2015". Där framkommer det att Linköping är den kommun i Sverige som exploaterat mest jordbruksmark under de här åren för att till exempel bygga bostäder.

Färden gick sedan till beteshagar på andra sidan Linghem, Vimarka Källaregård. Där bedriver Anders Isakssons nötköttsproduktion. Han föder upp tjurkalvar från mjölkgårdar i närheten, har dikor av köttras och tar emot förmedlingsdjur. På markerna odlar han djurfoder i form av vall och spannmål.

- Fördelen med att vara stadsnära och nära kunderna är också mitt största hot. Jag reagerar på att man så lättvindigt använder vår åkermark till annat än matproduktion, säger Anders Isaksson.

Att åkermarken har låg status är problematiskt för utvecklingen av tätortsnära lantbruksföretag. Men i förlängningen även för andra företag i livsmedelskedjan, till exempel Scan.

- Scan i Linköping tycker att vi gör ett bra jobb och vill att vi ska utveckla. Härifrån är det endast 10 minuters transport för djuren till slakteriet, vilket är optimalt ur djurhänsyn, berättar Anders.

Kommungruppen var tydliga med att LRF inte är emot samhällsutvecklingen, utan att stad och land behöver varandra.

- Vi måste ha dialog med varandra om hur vi gör det här på bästa sätt och inte bara tar det enklaste och billigaste alternativet och bygger bort åkermarken, säger Magnus Svensson.

Efter en promenad bjöd Scan på grillade hamburgare och deltagarna mötte media. Sveriges Radio P4 Östergötland och SVT Öst var på plats för att rapportera.

I bussen tillbaka till Linköping tackade Per Wendler för en bra dag och visat intresse.

- Vi är inte längre än ett mejl eller telefonsamtal bort. Hör av er om ni har frågor eller vill diskutera inför beslut. 

Vad tycker politikerna?

Totalt åtta politiker från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna deltog. Såhär tycker några av dem:

Muharrem Demirok, Kommunalråd, och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare Centerpartiet.
- De flesta tar nog lantbruket för givet. Vi måste ställa värden mot varandra. Någonting är på gång. De här mötena kommer att flytta gränserna så att åkermarksfrågan hamnar i ett helt annat läge.

Gunnar Broman, Kommunalråd Liberalerna
- Allt vi upplever idag manar till eftertanke hur vi vill ha det i framtiden. Kommunen behöver samverka mer i stort och smått.

Rebecka Hovenberg, Kommunalråd Miljöpartiet och ansvarig för miljö- och landsbygdsfrågor
- Det är jättebra att LRF lyfter frågan och att vi får komma ut och se hur det påverkar i verkligheten. Jag uppskattar att LRF bjuder in till dialog på det här sättet. Det är viktigt att förtäta staden istället för att låta den flyta ut. Vi ska utnyttja den mark vi redan tagit i anspråk.

Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna
- Det har varit en givande dag med mycket information att ta in. Jag förstår kritiken som kommer fram och tycker att perspektivet inte får tillräcklig plats i kommunpolitiken. Det handlar mest om hur Ostlänken påverkar Linköping som stad. Därför tycker jag det är viktigt att höra frågan direkt från dem som berörs.

Per Wendler från LRFs kommungrupp är nöjd med resan.
- Jag tycker det har var en jättebra dag. Politikerna har lyssnat och sugit in kunskap i en komplex fråga. Det har varit bra diskussioner. Politiken behöver omvärdera och tänka på nya sätt när det gäller åkermark. De har svåra avväganden att göra och viktiga beslut att ta, så att både städer och livsmedelsproduktionen kan utvecklas.