Guide under hela studieresan var LRFs regionordförande Peter Borring som berättade allmänt om hur både jord- och skogsbruk är framtidsbranscher som både vill och har potential att växa på ett hållbart sätt.

Första studiebesöket för dagen var på Broby gård som ligger söder om Vadstena. gården är en av pilotgårdarna inom Odling i Balans. Bröderna Malmström berättade om sin kyckling- och äggproduktion.

Thomas Malmström var tydlig med att han tycker att samarbetet med länsstyrelsen fungerar utmärkt, men att miljöprövningarna kan vara både dyra och krångliga.

-  Jag vet att det är många som drar sig för att överklaga eftersom men inte vet hur länge det tar tills man får besked.

Landshövding Elisabeth Nilsson hänvisade till den nationella livsmedelsstrategin.

- Vi ska inte öka kostnaderna för kontroller och tillsyn mer än nödvändigt, snarare bör vi jobba för att sänka dem så att vi på det sättet kan bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Det är också viktigt att de krav som ställs på näringsidkaren leder till någon form av nytta.

- Vi motsätter oss krav som vi uppfattar inte leder till högre miljönytta, utan bara leder till mer jobb och högre kostnader, underströk Peter Borring.

Sista anhalten var Vistena Askegård där Jeanette Blackert tog emot och berättade om gårdens grisproduktion. En stor del av diskussionerna handlade om skillnaderna mellan svensk och utländsk köttproduktion samt djurens allmänna betydelse för svenskt lantbruk.

- Utan någon som vill vara lantbrukare får vi ingen mat på bordet, det är det mest grundläggande, avslutade landshövding Elisabeth Nilsson. Vad kan vi och andra länsstyrelser göra för att det ska fungera smidigare? Det är något som vi och LRF får ta med oss och resonera kring i andra sammanhang.