I fantastiskt försommarväder fick politikerna Staffan Danielsson, Betty Malmberg, Johan Andersson, Margareta Fransson och Annika Lillemets följa med på en kort studieresa i Sjärnorpsskogarna, norr om sjön Roxen.

Förmiddagen inleddes med att markägaren Jonas Edlund från Flemma gård presenterade sitt företagande på gården och sin syn på hållbart brukande av den svenska skogen. Han lyfte fram skogens betydelse för företaget och visade också på den stora andelen både formella och frivilliga avsättningar, liksom hur han samarbetat lokalt på olika sätt för att skapa bra stigar och möjligheter för både motionärer, cyklister och ryttare på hans ägor.

Flera av de deltagande politikerna ställde frågor kring de frivilliga avsättningarna och certifieringarna,  där man var intresserad av ifall det handlade om ett långsiktigt eller kortsiktigt åtagande. Tomas andersson från Södra kunde lugna med att det alltid handlar om ett långsiktigt åtagande.

Många diskuterade också skogspolitikens konsekvenser för utveckling eller begränsningar.

- Det handlar om mycket långsiktiga åtaganden för skogsägaren, underströk Marit Bohlin från LRF Östergötland. I södra Sverige pratar vi om en omloppstid på 70 år, men i norra delarna av landet kan det vara 120 år. Det man gör nu får konsekvenser för den som kommer att ta över gården längre fram i tiden, ofta barnen eller barnbarnen.

Det är alltså avgörande att på olika sätt stimulera markägarnas skapande och vårdande av naturvärden. Naturvård ska vara en medkraft och inte en motkraft.

- Man kan se det som om jag levererar flera olika tjänster, sade Jonas Edlund. Levererar jag timmer och får betalt för det så borde jag även kunna leverera naturvärden och få betalt för det.

 Uppe vid ett så kallat referenshägn vid Åkerbo fick politikerna på plats se den stora skillnaden mellan den inhägnade växtligheten som därmed skyddats från viltbete och den som fanns utanför. Den viltutsatta delen hade påtagligt lägre tillväxt och nästan alla tallar kommer ha skador på första timmerstocken, en stor ekonomisk förlust.

- Hade jag inte haft hägnet att jämföra med så skulle jag ha tyckt att det som fanns utanför såg helt OK ut, sade Johan Andersson.

Diskussionerna handlade om den ökande problematiken med mer klövvilt, inte bara älg utan även dovhjort, kronhjort och vildsvin. Dessa ger allt större viltskador på skog och åkrar och orsakar också allt fler viltolyckor. I Östergötland skedde under 2017 hela 3 583 viltolyckor vilket innebär i genomsnitt nästan 10 olyckor per dag. Under de senaste åren har dessa olyckor ökat med 40 procent vilket också visar på en tydlig ökning av mängden vilt.

Sammantaget vill LRF och Södra arbeta för skog och vilt i balans och man efterlyser politiskt ansvar och styrning samt betona vikten av flerartsförvaltning. Man vill också att den enskilde skogsägaren ska ges ökade möjligheter att leverera ekosystemtjänster genom frihet under ansvar och att politiska förutsättningar ska stimulera till fossilfri grön omställning.