LRF Ungdomens Premieelevsutbildning tilldelas Edvin Hellgren för att han har visat goda yrkeskunskaper och studieresultat, gott kamratskap samt nyfikenhet och framåtanda inom de gröna näringarna.

Stipendiet Knut E Peterssons minnesfond (1500 kr) får Carl Larsson med motiveringen:

"Carl förstår sambandet mellan teori och praktik. Han har mycket goda studieresultat och ett stort intresse för branschen samt ett stort driv. Carl har även ett mycket trevligt sätt och en positiv inställning."

Grattis och lycka till i framtiden önskar LRF!