Kvällen började med ett varmt välkomnande av Caroline Davidsson och Kristin Henrysson som tyckte det var särskilt roligt att även politiker från Mjölby hittat hit (Birgitta Gunnarsson (C)).

Lars och Lena Philipsson berättade sedan om gårdens historik och den spännande utvecklingen av försöksgården.

Kölbäcks Lantbruk utsågs till ”Årets Gröna Näring” vid Mjölby kommuns Företagsbankett 2018 med motiveringen: Med ett företag som genom engagemang, skicklighet och noggrannhet är till stor nytta för Lantbrukssverige. Försök, uppförökning och presentation av nya sorter undersöks och visas och är därmed av stort värde för den gröna näringen. Gården är välskött genom Lena och Lars Philipssons skötsel och de har framgångsrikt positionerat Kölbäcks säteri inom lantbruksbranschen.

För att kunna inspektera försöksverksamheten åkte hela sällskapet traktor och vagn till platsen där bland andra Lantmännen provade sina sorter.

Försöksverksamheten för att utveckla nya spannmålssorter består av 6000 parceller som gårdens anställde Mårten håller exakt ordning på med utsäde, kvalitetsbedömning, skörd och rapportering. Agne från Lantmännen berättade om de sorter som Lantmännen ansvarar för och kunde svara på intressanta frågor från deltagarna.

Ämnen som klimatförändringar och ett instabilt politiskt läge kom också upp och en rekommendation från Lantmännens sida var riskspridning genom diversifierat sortval. 

Träffen avslutades med hamburgare och många dröjde sig kvar eftersom det var en vacker och varm sommarkväll. Det fanns även möjlighet att köpa lokala produkter såsom honung, knäckebröd och champinjoner. 

Text: Caroline Davidsson