I sin skriftliga fråga lyfter Betty Malmberg att syftet med den älgförvaltning som riksdagen beslutade om 2012 var att minska betesskador och viltolyckor med älg. Dock har problemen istället eskalerat på grund av att annat klövvilt har ökat kraftigt.

- I samband med ett studiebesök i skogarna runt Linköping blev jag uppmärksammad på de stora problem som viltet orsakar i Östergötland. På vägarna handlar det om ca 10 viltolyckor/dag och i skogen är hela 70% av alla tallar skadade men även gran och löv. Enligt beräkningar från Södra skogsägarna motsvarar betesskadorna, i hela Götaland, en samhällsekonomisk kostnad på 10 miljarder kronor, säger Betty Malmberg.

Betty Malmbergs direkta fråga var om statsrådet är berett att införa flerartsförvaltning. Klicka här för att läsa hela frågan.

Svaret från Sven-Erik Bucht (som du kan läsa genom att klicka här) handlar om att Naturvårdsverket håller på med ett underlag angående viltförvaltning och att regeringen följer detta arbete.

- Jag är medveten om att alltför stora klövviltstammar medför ökade viltolyckor och orsakar skador på skog och gröda. Därför har regeringen exempelvis infört möjlighet till skyddsjakt på kron- och dovhjortskalv för att minska skador för lant- och skogsbruket, skriver Sven-Erik Bucht.