Anders jobbar till vardags inom LRFs riksorganisation i Stockholm med medlems- och organisationsfrågor där han bland annat har en spindel-i-nätet-funktion när det gäller kontakter mellan regioner och riksorganisation.

- För mig är det därför värdefullt att nu få erfarenhet av LRFs frågor ur ett regionalt perspektiv närmare medlemmarna. Jag tror att denna typ av utbyten kan stärka samarbetet mellan olika organisationsled inom LRF.

Redan nu har flera i personalen på LRFs kontor i Vreta Kluster olika typer av riksuppdrag på delar av sin tid, exempelvis inom skogsfrågor, integration och energi, så Anders vikariat kommer att stärka detta samarbete ytterligare.

Anders kan se fram emot en spännande höst med många nya ansikten, både bland personalen och i de tre regionstyrelserna. Stora arbetsuppgifter är bland annat verksamhetsplanering inför kommande år samt den nationella livsmedelsstrategins genomförande på regional och lokal nivå.

- I höst kommer dessutom ett stort fokus att ligga på den      folkrörelsedialog som riksförbundsstämman beslutade om. Den handlar om hur vi bäst tar vara på medlemsengagemanget för att bli en så kraftfull och      inflytelserik organisation som vi bara kan. Jag ser fram emot massor med inspel och konstruktiva tankar från så många medlemmar som möjligt.