Kontroll av foderstater (mjölkkor, nöt eller lamm)

Hur många djur kommer mitt foder att räcka till? Vad finns det för foder att komplettera med? Hur får jag ihop en vettig foderstat med de fodermedel jag har att tillgå? Vilket foder ska jag prioritera till olika djurgrupper?

Grovfoderodling

Hur ska jag planera för att få ihop så mycket foder som möjligt? Vad kan jag så i höst? Hur ska jag planera för våren?

Kvävestrategi

Det finns mycket kväve kvar i jorden på många ställen eftersom många har gödslat för en högre skörd än de kommer att få. Vi ger råd om hur du kan utnyttja kvävet till kommande grödor så att det inte går till spillo.

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen finns på www.greppa.nu under Våra tjänster > Rådgivning. Du kan också ta konktakt med någon av oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig att boka ett besök.

Grupprådgivningsträffar i Södermanland

- Greppa Näringen, Agro Sörmland och LRF genomför träffar på tre platser i länet, berättar Kjell Johansson i LRF Södermanlands styrelse.  

Eskilstuna 29 augusti
Nyköping/Gnesta 3 september
Katrineholm 5 september

Kontakter Länsstyrelsen Östergötland

Maria Källming                  maria.kallming@lansstyrelsen.se           010-223 55 11

Cecilia Retzman                 cecilia.retzman@lansstyrelsen.se           010-223 55 13

Kontakt Länsstyrelsen Södermanland

Klas Fredriksson
klas.fredriksson@lansstyrelsen.se     010-223 43 84