Tisdag 12 juni Aalborg

På förmiddagen träffade vi Aalborg kommun i kommunhuset och de berättade hur de arbetar med våtmarker. De gick igenom två olika sätt att arbeta med våtmarker, management system, underhåll av diken  och de gav ett exempel på hur Limfjordssekretariet arbetade med Limfjord. Per Lindmark från Greppa Näringen berättade även hur vi arbetar i Sverige.

På eftermiddagen åkte vi ut till ett företag ”Sloths Naturpleje” som underhåller vattendrag genom att klippa bort vegetationen på sidorna och i vattendragen. Vi var även ut och kollade på tvåstegsdiken och de förklarade för- och nackdelar med metoden.

Onsdag 13 juni Aahus

På förmiddagen fick vi en presentation av ”SEGES” som berättade om olika metoder med dräneringsfilter och hur man kan arbeta olika i olika landskapsbilder.

På eftermiddagen åkte vi ut i fält och tittade på olika våtmarker och dräneringsfilter lösningar. Sedan åkte vi tillbaka och vi fick en presentation av ”Oplandskonsulent”, var intressant eftersom att vi kommer arbeta liknande snart i Sverige (Hav-och vattenmyndigheten ska anställa personer som ska jobba med olika vattenprojekt). 

- Det var väldigt kul att åka som nyanställd och att få chansen att lära sig mer om hur ett annat land jobbar med vattenfrågor, avslutar Erica.

Klicka här för att läsa mer om EU-projektet Nutrinflow.