Den 1 september tillträdde Carl Fredrik Graf som ny landshövding för LRF i Östergötlands län. Han har en bakgrund som politiker, senast som kommunstyrelseordförande i Halmstad och dessförinnan som riksdagsledamot. Från de åren känner han LRF som en "professionell, pådrivande och envis organisation". Det berättade han när han träffade LRFs regionordförande Peter Borring och tf regionchef Anders Karlsson för att få veta mer om det gröna näringslivet i Östergötland.

- Det var ett jättebra möte. Vår landshövding visade stort intresse och en nyfikenhet för våra branscher, säger Peter Borring.

Några områden som diskuterades var vikten av både volymproduktion och premiumproduktion och kopplingen mellan jordbruket och skogsbruket. Graf visade också intresse för bland annat konsekvenserna av torkan och arbetet med innovation inom det gröna näringslivet i länet.

Som avslutning berättade Carl Fredrik Graf att han under hösten och vintern vill besöka olika verksamheter inom det gröna näringslivet, och då företagare med olika typer av produktion. LRF kommer i dialog med länsstyrelsen att planera dessa resor.