Foderbristen, till följd av sommarens torka, gör att 59 procent av Östergötlands djurhållande lantbrukare ser minskat djurantal som en lösning för att klara vintern. Det visar LRF:s skördeenkät som besvarats av 4255 lantbrukare runt om i Sverige. Konsekvensen blir slaktköer, eftersom det i andra änden behöver finnas en marknad för produkterna.

- Det är viktigt att vi krokar arm, säger Jonas Tunestål, VD på KLS Ugglarps AB.

Möjligheter till export och hanteringen av "luft i kösystemet", det vill säga bokningar av extra djur för att gardera sig, var två av samtalsämnena under mötet. KLS fick också frågor om förmedlingen av smågris och kalv och hur framtidsprognosen ser ut.

- KLS arbetar metodiskt med hanteringen av slaktköer och utvecklar ett bra fungerande system till 2019. Förmedlingen av dikalv är i full gång och bedömningen är att alla kalvar kan placeras, berättar Sofia Persson i LRF:s regionstyrelse.

Styrelsekollegan Jeanette Blackert fyller på.

- Vi måste tänka långsiktigt framåt och lyssnar vi på KLS Ugglarps prognos så ser 2019 ljus ut.

Peter Borring, LRFs regionordförande, berättar följande om exportmöjligheterna.

- KLS kan förmedla export av i Sverige slaktade helfall till Danmark, till ett danskt väsentligt lägre pris. För den lantbrukare som sitter rejält trångt till vad gäller foderbrist och inte ser alternativet att köpa in olika alternativa fodermedel som grovfoderpellets och liknande som realistiskt, kan detta vara ett alternativ. Det är dock viktigt att man verkligen räknar på den samlade kostnadsbilden av de olika alternativen med en rådgivare och i så fall skickar rätt djur så att vi minimerar risken för brist på svenskt kött om ett år.

Diskussionerna handlade också om att lönsamheten måste öka i hela värdekedjan. Bonden har högt förtroende hos konsumenterna och det är en viktig spelbricka för bättre lönsamhet. Branschen måste försöka att tänka långsiktig för att det ska finnas lönsamhet och djurunderlag även i framtiden. För tillfället slaktas fler nötdjur än vad det finns kalvar, vilket tär på djurlagret. Nuvarande slaktköer i kombination med att många lantbrukares tuffa ekonomiska situation riskerar både djurvälfärd och djurunderlag för framtida produktion.

- Det är viktigt att djur och människor kommer först, det finns alltid en lösning, säger Jonas Tunestål.

Från LRF deltog Jeanette Blackert, Sofia Persson, Peter Borring, Maria Mehlqvist och Karin Madsen Wessman. Mötet ägde rum på Vreta Kluster måndagen den 24 september.
 

LRF:s omsorgsarbete – både för djurens och djurägarens skull


Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra och att det går ut över djuren, hör av dig till Omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke!

De personer som arbetar i omsorgsgruppen har tystnadsplikt.

Regionalt ansvarig på LRF-kontoret är Maria Mehlqvist, tel. 019-601 90 52 och i regionstyrelsen Per Wendler, tel. 070–206 84 81.

Klicka här för att läsa mer om omsorgsarbetet och se fler kontaktuppgifter.