Sommarens torka har precis som för de flesta inom de gröna näringarna varit en tuff utmaning för projektdeltagarna. Anna Jamieson ser ändå positivt på framtiden och hon menar att det nu finns stora möjligheter kring det växande intresset för svenskt kött som uppstod i samband med torkan.

– På grund av sommarens svåra kris har vi fått en möjlighet som vi hoppas kunna utveckla när projektet nu går in i marknadsdelen.

Som en följd av den rekordtorra sommaren kommer det i oktober även att hållas två träffar med Gård & Djurhälsan och MD Lantbruksråd där fokus ligger på utfodringsstrategier inför vintern. Projektet kommer också att genomföra fördjupad rådgivning på gårdsnivå för att analysera och utveckla möjligheter till effektivisering för lantbrukare som vill hålla djur på naturbetesmark.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att delta i projektet kan du kontakta Anna Jamieson på 076-7657740 eller anna@naturbete.se. På projektets webbsida kan du också läsa mer om vad som är på gång: www.naturbeteostergotland.wordpress.com.

Text: Joakim Wigertoft