Gässen landar på strandängarna vid Tåkerns norra strand. De kommer i stora tal och samlas i den ljumma solnedgången. På andra sidan vägen, i Hovs bygdegård växer förväntningarna. Här ska LRF ha förtroendemannaträff. 26 lokalrepresentanter från hela västra länsdelen möter upp.

- Vi har ett uttalat mål, och det är en utmaning. Vi ska växa genom att rekrytera fler företagsmedlemmar. Vi är redan en stark, tydlig och pålitlig kraft för den gröna näringen och landsbygden. Men vi behöver bli fler för att fånga in de behov och frågor som finns men också för att bli ännu mer kraftfulla, säger regionordförande Peter Borring.

Vad är det som engagerar?

Snart sitter alla och diskuterar i bikupor. ”Vad är det som engagerar mig?”, är en fråga höjer temperaturen. Svaren är nästan lika många som deltagarna. Förslagen fångas in för att bli ett underlag för den framtidsresa och utveckling riksorganisationen förbereder.

- Det är dags att rusta LRF för ett generationsskifte. Vi har en medelålder på 58 år. Ska vi lyckas rekrytera nya medlemmar behöver vi tänka i nya banor, ha mötesformer som passar småbarnsfamiljen och aktiviteter som lockar. Vi är en individualistisk företagarorganisation, Folk i rörelse. Inte en kollektivistisk folkrörelse, betonade Arvid Pettersson från LRF ungdomen.

Öppna upp för yngre

Ett förslag är att öppna lokalavdelningar och kommungrupper för att ge plats till yngre LRF medlemmar. Det ställer krav på den lokala valberedningen. Här menade Peter Borring att LRF måste bli bättre på att ta fram roll- och funktionsbeskrivningar för olika uppdrag. Han vill också att organisationen blir tydligare med att berätta om det ersättnings- och arvoderingssystem som finns.

Något som diskuterades hett var sommarens torka, som gett starkare argument för åkermarkens bevarande men också fått konsumenterna att se vad de har på tallriken. Detta är ett fönster vi ska använda för att lyfta böndernas situation och funktion som trygghesskapare i samhället.

Torka och gruvbrytning

För att minska utsattheten i framtiden föreslogs att en strategi för att dika och samla vatten i dammar utarbetas. LRF kommer även i fortsättningen trycka på för att varje kommun inrättar en lantbrukskunnig tjänsteman.

Som avslutning gavs också information om planerna på gruvbrytning i Norra Kärr, där LRF idag för dialog med kommuner, länsstyrelser och en lång rad riksdagspolitiker.