Under oktober månad samlas förtroendevalda inom lokalavdelningar, kommungrupper och LRF Ungdomen till träffar på tre olika platser i länet. Under måndagskvällen  den 22 oktober var det dags för förtroendevalda i södra delen av länet att mötas i Rimforsa.

Den fråga som väckte störst engagemang under kvällen var utan tvekan frågan om framtidens LRF och hur vi får fler medlemmar att engagera sig. Bland annat diskuterades kommungruppernas och lokalavdelningarnas olika roller. En återkommande åsikt var att skillnaderna behöver tydliggöras för att det som medlem ska bli lättare att se var man, utifrån sina intressen, ska välja att engagera sig.

Andra folkrörelsefrågor som diskuterades var hur LRF Ungdomens verksamhet görs mer känd och hur kommunikationen till medlemmar och förtroendevalda kan utvecklas.

Konferensen inleddes med att regionordförande Peter Borring gav en lägesrapport, bland annat kring det politiska läget, CAP och konsekvenserna av torkan. När det gäller det senare ämnet diskuterade deltagarna utmaningar som mjölkföretagares likviditet, slaktköer och svårigheten att sälja livkalvar.

Text: Anders Karlsson