Rent teoretiskt var lärarna kunniga i fosforns olika skeden. Men hur det praktisk förhåller sig var de okunniga om. Under besöket visades vikten av väl dränerad mark och växtens förmåga att fånga fosforn. Lärarna fick lära ta del av olika tekniker och innovationer, kunskap om väderpåverkan och ytavrinning med mera.

Studieresan började vid Bjärstad med konventionell växtodlingsgård, där kalkfilterdikning just gjorts, samt en grop där jordens struktur och gammal täckdikning kunde ses. Från slättbygd till skogsbygd gick sedan resan för att visa på hur förutsättningarna kan skilja sig åt. Under vägen passerades pumpanläggning och dammar.

Hel vägen ut till havet

Vid Sänkdalen gjorde ett stopp på den Krav-certifierade mjölkproduktionen. Här beskrevs olika spridningssätt och de specifika förhållande som gäller för denna trakt. Arkösund sista stopp. Sällskapet hade då följt vattnet från lantbruken till Östersjön. Vid havet fick alla håva och kunde konstatera att vattnet var klart och fint.

­Många frågor kom upp och lärarna var helt klart intresserad hur lantbruket arbetar med övergödningsproblematiken.

Nästa dag blir i skogen?

- Men att beskriva olika typer av gödsel, gödning är inte helt lätt. Bara några få lärare visste vad vattendirektivet var för något. Men de var också väl medvetna om att litteraturen de arbetade med är föråldrad. Nu har ”Bonden i skolan” och “Maträtt” fått kunskaper de kan arbeta med, konstaterar Anne-Louise Israelsson.

På hemvägen föreslogs att nästa länsstudiedag skulle handla om skogen. Medarrangörer var Håkan Larsson, Naturbruksgymnasiet, Maria Källming från länsstyrelsen lantbruk, Greppa och Sofia Bastviken från länsstyrelsen miljö.