Boxholm kunde visa på en positiv förändring sedan de mer aktivt arbetat med ”Bonde i skolan”, besöksgårdar och kommundialog. Kommunens kostchef Eva-Lott Blixt berättade om hur de genom ”Food for life” förändrat i måltiderna, där mer lokalproducerade och svenska råvaror numera tagit plats.

Detta följs sedan upp genom att skoleleverna får besöka gårdar och producenter för att lära sig mer om bondens vardag, djuromsorg och hur växtodling fungerar. Detta kunde Daniel Arnell, LRFs kommunrepresentant från Boxholm berätta om.

Per Brunberg från Björketorps gård i Blekinge inspirerade och delade med sig sina erfarenheter av att vara gårdsvärd och att ha en besöksgård.  Anna Ross och Pernilla Åkerström Frid berättade om de digitala läromedel som finns: Boden i skolan, Jobba grönt och MatRätt.

Att rekrytera fler besöksgårdar och gårdsvärdar är en prioriterad aktivitet eftersom LRF har som mål att öka kunskapen hos framtida konsumenter. Här kan vi också väcka intresset för ett yrke inom de gröna näringarna.

Vill du också bli gårdsvärd? Kontakta Therése Staffansson.