I tisdags träffade LRF Östergötland Magnus Lindholm, tillförordnad inköpsdirektör på HK Scan Sverige för att höra nulägesbild och framtidsprognos för slakten. Han bekräftade bilden av att det är svårt att hantera slaktkön med millimeterrättvisa gentemot alla leverantörer.

Hanteringen av "luft i kösystemet", det vill säga de bokningar av extra djur leverantörerna lägger in för att gardera sig, diskuterades. Arbetet fortlöper med att minska ”luften” i dagsläget liksom att minimera den i framtiden. HK Scan har städat bort närmre en halv slaktvecka ”luft” ur systemet avseende Nöt.

Den höga slakttakten på kor oroar och kommer att ge brist på nötkött framgent.

Samarbete är en framgångsfaktor

Prognosen framåt är försiktigt positiv på nöt. På lamm ser man framgent en brist med tanke på att det har slaktats 13 procent fler tackor än föregående år. Nuläget för grismarknaden är tuff, men sett på längre sikt finns en framtidstro även där.

­- Marknaden för griskött är fortsatt trög efter sommarens grillförbud, men för att ingjuta framtidstro i branschen måste priset på gris upp, säger Jeanette Blackert.

- Att arbeta mer med differentiering av Kött kommer att vara ett sätt att öka mervärdet i framtiden. Men det är viktigt att vi arbetar tillsammans och samlar våra krafter så att vi kan använda råvara och resurser på rätt sätt, säger Magnus.

Ökad export är inget aktuellt spår

Exporten diskuterades, men där ser slakteriföretagen inte någon kortsiktigt bra affär eftersom världsmarknaden är satt under stor press med sjunkande priser som följd.

Även miljöpåverkan diskuterade. Alla var överens om att det framtida hållbarhetsarbetet är jätteviktigt på gårdsnivå men även på slakterierna och i LRFs påverkansarbete. LRF:s omsorgsarbete finns till för både djuren och djurägarens skull.

Bondekollega och omsorgsarbetet

- Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra och att det kan gå ut över djuren, hör av dig till Omsorgsgruppen. De som arbetar i omsorgsgruppen har tystnadsplikt. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke, berättar Sofia Persson från regionstyrelsen.