En del av arbetet gjordes tisdagen den 20 november, när filmteam och LRF-personal var i Östra Ryd utanför Söderköping för att filma jord- och skogsägaren Christian Ankarstrand och regionstyrelseledamoten Marit Bohlin, när de berättade om varför de är medlemmar i LRF och vad LRF gör för att stötta skogsägares verksamheter och företagande.

- Jag är medlem i LRF för att det ger en starkare lokal gemenskap! LRF skapar nätverk och lokal samverkan som gynnar mig i mitt arbete. Den lokala samverkan skapar också en trygghet om något skulle hända inom mitt område, vi hjälper varandra, sa Christian Ankarstrand.

- Jag vill vara med idag för att hjälpa till så att vi blir ännu fler skogsägare i LRF. Ju fler medlemmar vi är, desto mer kunskap samlar vi och vi får in fler perspektiv och ingångvärden i vårt arbete.

Håll utkik, resultatet av filmandet kommer inom kort!

Text: Johanna Hovnert