Företagsjourens uppdrag är att stötta små och medelstora företag till att undanröja akuta problem som företaget står inför. Företagsjouren erbjuder rådgivning och stöd bland annat i frågor som rör finansiering och lån liksom förhandlingar och avtal, skatter och redovisning.

Företagsjouren är verksamma i alla kommuner inom Östergötlands och Jönköpings län. Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.

Läs mer om Företagsjouren.

Kontaktuppgifter: foretagsjouren@rjl.se, 0705-36 04 25