Kvicksilvret hade stannat på nollan och den kyliga vinden gjorde sig påmind. Men intresset för klimatsmarta lösningar, omställning av fordonsflottan och det fossilfria lantbruket var på topp när den nya HVO-macken på Vreta kluster i Ljungsbro invigdes.

Rebecka Hovenberg (MP) kommunalråd i Linköpings kommun fick äran och betonade vikten av att alla drar sitt strå till stacken. Genom kloka val kan privatpersoner, organisationer och företagare bli en del av omställningen där vi fasar ut fossiloljan som bidrar med alla klimatfarliga utsläpp.

Lantbruk utan fossilt bränsle
Detta var den 27 HVO-macken som Energifabriken öppnar från Hudiksvall i norr till Helsingborg i söder. Det är ett lokalt företag, sprunget ur den östgötska myllan med lokalt ägande. De tre ägarfamiljerna driver också lantbruk i Östergötland, sedan 2010 helt utan fossila bränslen.

Traktorer, tröskor och bilar körs på förnybar RME och HVO. Bränsle för uppvärmning och torkning görs med flis och pellets. Småmaskiner har konverterats till etanol eller bytts ut till eldrivna. Den el som köps är grön. Även transporter till och från gården görs med förnybara bränslen. Sammanlagt har en besparing på 430 ton CO2 per år gjorts på gårdarna.

För framtidens lantbruk och bönder
HVO är ett fossilfritt och förnybart alternativ till diesel som dessutom har bättre köldprestanda och effektivare förbränning, vilket ger mindre sot och mindre påverkan på partikelfiltren. Bränslet tillverkas av förnybara råvaror, huvudsakligen av slakteriavfall och rapsolja.

HVO är också fritt från svavel och aromater vilket minskar kallstartsröken. Den som kör på HVO istället för fossil diesel minska sin miljöpåverkan radikalt och sänker utsläppen av drivhusgaser med 90 procent.

- Därför är denna station som en gåva till oss. Nu står vi i bräschen för omställningen av det svenska lantbruket. Det är här vi ska tanka alla våra fordon och lär framtidens lantbrukare hur de ska jobba fossilfritt, sa Ingela Appelsved skolchef för naturbruksgymnasiet i Östergötland.