LRF Östergötland träffade Carl Fredrik Graf i september, bara någon dryg vecka efter att han tillträtt som landshövding. Då önskade han besöka företagare med olika typer av produktion inom det gröna näringslivet. Två studieresor är inplanerade, det här den första.

Första besöket: mjölk, skog och växtodling på Markebo
Resan börjande på bröderna Svenssons lantbruk, Markebo i Gistad. Det är ett familjelantbruk med mjölkproduktion, nötkött, skogsbruk och växtodling. Magnus Svensson beskrev gården, dess förutsättningar, hur naturbetena hänger ihop med mjölkproduktionen samt skogens viktiga roll för ekonomi och fastighetsvärde. Planfrågor och markintrång påverkar lantbruksföretagandet i området mycket, vilket också skildrades.

Birger Mokvist, granne och deltidslantbrukare med växtodling, deltog också och spelade in sitt perspektiv.

- Jag tycker landshövdingen är genuint intresserad. Som tidigare kommunalråd i Halmstad är han väl insatt i mjölkproduktion. Han vill ta till sig och är frågvis, säger Magnus Svensson.

Helen, Emil och Jonas Eriksson, Grimstad

Andra besöket: ägg- och nötköttsproduktion på Grimstad
Tre kilometer från Markebo ligger Grimstad. Där driver Emil, Jonas och Helen Eriksson ekologisk nötkötts- och äggproduktion sedan fyra år. Gården har idag sex heltidsanställda och omsätter 25 miljoner kronor. Men resan dit har inte varit enkel.

Lantbrukarparet Eriksson började 1992 med en arrendegård i Sörmland, för att sedan köpa Älvestad gård utanför Linghem. Samtidigt som de behövde bygga ut verksamheten och precis hade lämnat in sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för bygglov tog regeringen beslutet att bygga snabbtågbanan Ostlänken.

Beslutet om Ostlänken tvingade företagarna Eriksson att köpa ny gård
Den planerade sträckningen lade en död hand över gården, varpå det blev en lång kamp med Trafikverket kring inlösen. Summan Jonas och Helen erbjöds hade inte på långa vägar räckt till att köpa en ny gård.

- Det slutade med att LRF stöttade oss att stämma Trafikverket. Det hade vi aldrig vågat annars, berättar Jonas.

Tvisten slutade med förlikning efter cirka två år. Helen och Jonas hade inga släktband till Älvestad gård och var osentimentala kring den, men ville stanna i bygden och fortsätta driva lantbruksföretag. I samma veva blev Grimstad till salu som de satsade fullt ut på.

- Efteråt var jag väldigt trött. Det tog mycket energi. Resultatet sjönk också, eftersom vi fick lägga så mycket tid på det här, säger Jonas.

Både Helen och Jonas understryker att man som lantbruksföretagare känner sig väldigt hjälplös under en lång tid. De har lagt mycket kraft på att rusta upp och utveckla den nya gården. Men det går inte att ta miste på drivet för lantbruksföretagandet.

Landshövdingen berömmer drivet och framtidstron
- Man får lyfta på hatten för att ni har framtidstro och satsat vidare, säger landshövdingen.

På frågan om framtidsplaner är det sonen Emil som svarar.

- Förhoppningsvis har jag tagit över och driver fjäderfäproduktion. Det behöver inte nödvändigtvis vara på den här gården, men gärna i bygden, säger han.

Studieresan knöts sedan ihop med lunch hos Märta Jonsson på Klefstad.

"Det är viktigt att förstå helheten"
Carl Fredrik Graf är nöjd med studiebesöken och säger att de bidrar till hans förståelse för lantbrukets produktionsförutsättningar.

- Det har varit en väldigt lärorik dag. För att driva lantbruk idag behöver man en mängd kompetenser och flera ben att stå på. Det är viktigt att förstå helheten och ha hela perspektivet. Varje sakområde är en del i en helhet. Ett beslut i en fråga kan påverka lantbruksföretagen i andra änden.

Han tycker också att det är roligt att träffa människorna mitt i företagandet och livet.

- Man ska inte underskatta stämningsläget vid besök. Det säger mycket. Därför är det viktigt med företagsbesök. Länsstyrelsen ska bidra till att nationella mål uppnås och ha kunskap om förutsättningarna i länet, men också kunna rapportera uppåt i samhället.

Hälsning till länets lantbrukare
Landshövdingen avslutar med en hälsning till Östergötlands bönder.

- Min bedömning är att Länsstyrelsen har en hög ambition att skapa bra förutsättningar. Genom dialog ska vi upprätthålla det!

Från Länsstyrelsen deltog landshövding Carl Fredrik Graf och Jonas Källming, lantbruksdirektör, och från LRF ordförande Peter Borring och t.f. regionchef Anders Karlsson.