Målet med cirklarna är att höja kunskapen om dikesunderhåll i odlingslandskapet. Det är ett eftersatt område som är viktigt för livsmedelsproduktionen, men det finns också ett tryck på lantbruket att minska miljöpåverkan vid underhåll av diken.

För att bli cirkelledare behöver du gå en cirkelledarutbildning som vi arrangerar. Uppdraget kräver engagemang för jordbrukets vattenhushållningsfrågor och en
generell erfarenhet av lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk. Du kan till exempel ha en bakgrund som lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruksföretag, entreprenör inom täckdikning och dikesunderhåll, lantbruksrådgivare eller konsult inom vattenhushållning.

Till cirkeln finns en studievägledning med pedagogiska upplägg i steg för steg. Du arvoderas för tiden du lägger på cirkelledarutbildningen och studiecirklarna.

Mer information hittar du på www.sv.se/markavvattning och i dokumentet "Information till cirkelledare".

Anmäl intresse så snart som möjligt

Du anmäler ditt intresse att bli cirkelledare till Erica Pershagen, som jobbar med vatten- och miljöfrågor på LRFs regionkontor. Erica nås på erica.pershagen@lrf.se eller 013-465 55 97.