- Idag, fredagen den 7 december, betalas cirka 550 miljoner kronor ut i direktstöd till östgötska lantbrukare. Det är 2018 års gårdsstöd, förgröningsstöd och stöd till unga lantbrukare. Det är cirka 94 procent av länets brukare som får direktstöd nu, berättar Jonas Källming.

De allra flesta lantbrukare som sökt miljöersättningar och kompensationsstöd fick i oktober månad delutbetalning motsvarande 85 procent av förväntat belopp. Miljöersättningarna i länet som hittills betalats ut är i storleksordningen 150 miljoner kronor. Totalt kommer cirka 700 miljoner kronor ha betalats ut i december månad.

- Alla länsstyrelser har gjort en gemensam prioritering tillsammans med Jordbruksverket och kommit fram till att delutbetalningen av miljöersättningar i oktober och direktstödsutbetalningen i december ska vara högsta prioritet. Stöden från 2015-2017 är vi inte i mål med än och de är också viktiga, men vi vill inte äventyra årets ersättningar, säger Jonas Källming.

På Sverigenivå är det 305 miljoner kronor från åren 2015-2017 som inte har betalats ut än. Bryter vi ned siffran för Östergötland rör det sig om 25 miljoner kronor. Merparten av de ärenden som är kvar är betesstöd och nischade stöd. I de flesta fall handlar det om slutbetalningar, det vill säga att brukaren fått 75-85 procent av ersättningen och väntar på resterande summa.

- För lantbrukarkåren som helhet ser vi inte att de 25 miljoner som kvarstår är avgörande, men de är såklart viktiga för den enskilda företagaren. Samtidigt är det viktigt att medge att vi, länsstyrelser och Jordbruksverket, inte klarat vår uppgift med stödhanteringen när inte pengar från tidigare år är utbetalda. De brukare som väntar på stora belopp, över 100 000 kronor, har vi försökt hitta lösningar för. Det gäller för alla typer av stöd, både i år och tidigare år, berättar Jonas Källming.

För att kunna betala ut de resterande 15 procenten av årets miljöersättningar måste de släpande stöden först betalas ut.

- Vi kommer att göra utbetalningar löpande, så snabbt som möjligt under 2019.

Länsstyrelsen märker att fler lantbrukare hör av sig i år angående stödutbetalningarna. Trycket har ökat efter den torra sommaren.

- Det är en tuff period som väntar och det finns en oro kring hur nästa odlingssäsong kommer att bli. Vi märker av att likviditeten är ansträngd efter sommaren, men det är olika för olika företag. Årets krisstöd från regeringen har gått till lantbrukare med gräsätare, men det är fler som drabbats av torkan, säger Jonas Källming.

När det gäller investeringsstöd prioriterar länsstyrelsen satsningar som har koppling till livsmedelsproduktion samt utbyggnad av bredband. Även här märks en skillnad i år.

- Vi ser minskat inflöde av investeringsansökningar, konstaterar Jonas Källming.

LRF Östergötlands ordförande Peter Borring kommenterar.

- Det är så klart mycket tråkigt både på systemnivå och för de enskilda lantbrukare som drabbats av att det fortfarande ligger icke utbetalda stöd kvar och släpar så långt tillbaka som ifrån 2015. Inte minst ett år som detta, när likviditeten hos bönderna kommer bli eller förmodligen redan är hårt prövad. Vi vet dock att de stöd som inte betalats ut oftast härrör från komplexa ärenden kopplade till betemarker med mera och att det tarvar rätt mycket administrativ tid att färdigställa just dessa. Jag för min del har varit tydllig med att hanteringen av de sista, krångligaste stöden inte får äventyra "bulkutbetalningen" av årets stöd som verkligen varit tvungen att prioriterats ut till alla bönder snarast detta år!