LRFs regionstyrelse vill ha en god kontakt med länets beslutsfattare, och bjuder därför in riksdagspolitikerna att träffas på tu man hand och prata om jord- och skogsbruk.

Jeanette Blackert föder upp grisar på gården Vistena utanför Skänninge och är förtroendevald i LRFs regionstyrelse. Igår träffade hon riksdagspolitikern Johan Andersson (S) hemma på sin gård. 

- Vi hade ett mycket givande samtal om förutsättningarna för oss inom de gröna näringarna. Allt från kompetensförsörjning, livsmedelsstrategi och torka till CAP-förhandlingarna, berättar Jeanette Blackert.