- Det är en unik marknadsmöjlighet för oss som arbetar med certifierat naturbeteskött. Vi kan få en långsiktig affärskontakt, bra försäljningskanal och ett bättre pris, säger Anna Jamieson.

På grund av affärsmässig sekretess nämns inte kunden vid namn men det är en stor nationell kund som kommer att sälja certifierat naturbeteskött direkt till konsument via butik.

Vid mötet deltog Jakob Danielsson, affärsområdeschef för nöt på HK Scan, Anna Jamieson, Naturbeteskött från Östergötland och ett 20-tal nötköttsuppfödare från Östergötland och en lammuppfödare. Och då ska man veta att det idag knappt finns 20 naturbetescertifierade gårdar i hela Sverige.

För att stimulera till en större andel certifierade gårdar kommer Sigill Kvalitetssystem att bjuda på systemavgiften för anslutning till Naturbetescertifieringen under 2019.

Från slakteriets sida klargjordes att satsningen är långsiktig. Kunden förstår att en omställning till certifierad uppfödning tar tid och även att uppfödarna måste känna att detta är ett långsiktigt engagemang, därför är kunden också beredd att stå för en ”merbetalning”.

Reaktionen var positiv, även om produkten inte kommer gå under östgötaflagg. En större kund gör att flödet kommer igång i butiksledet, vilket underlättar för de uppförare som vill sälja köttet lokalmärkt. Slakteriet öppnar nämligen för att köpa delar av en uppfödares produktion och även att legoslakta för de lantbrukare som vill jobba med egen försäljning. Samtidigt uttrycktes det att betalningen borde värderas på ett annat sätt när det gäller en kvalitetsprodukt som detta.

Den som är intresserad kan kontakta:

Anna Jamieson, telefon 076-7657740 eller mail: anna@naturbete.se

Jakob Danielsson, telefon: 018-167577 eller mail:  jakob.danielsson@hkscan.com

Projektet är ett samarbete mellan LRF Östergötland och föreningarna Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige med stöd från Svenska Kyrkan och Jordbruksverket. Även Länsstyrelsen i Östergötland, Sigill Kvalitetssystem AB och Boxholms skogar finns med i projektet.