Nästan samtliga byalag i kommunen var representerade  när landsbygdssamordnare Annelie Ahlström för första gången arrangerade en landsbygdsdag i Mjölby. 

Byalagen presenterade sig på olika sätt med roll ups och aktiviteter. Besökarna kom övervägande från kommunens egen organisation och det blev ett gyllene tillfälle att prata direkt med beslutsfattare om landsbygdsutveckling.

På plats var även Patric Andersson från Jordbruksverket som presenterade de olika stöd som finns möjlighet att söka som aktiv företagare på landsbygden.