Det är en långsiktig och medveten satsning som ICA Maxigruppen Mitt gör. Butikerna i Östergötland, Södermanland, Örebro län och Västmanland har satt upp djärva mål och lagt fast aktivitetsplaner. Varje butik svarar för sig själv, men målet är tydligt.

Efter den ekologiska vågen är lokalproducerat nu en otroligt stark trend. Kunden vänder gärna upp varorna och letar efter producentnamnet. Detta ser butikerna också i försäljnings-siffrorna. I Motala har Krister ”Putte” Pettersson och Anette Linder 230 artiklar från ett 30-tal lokala leverantörer.

Söker nya odlare och producenter 
– Lokalproducerat har kommit för att stanna. Vi har Stjärnägg, Stubbetorps potatis, Kindagurka och tomater från Varv plus många fler. Men vi är öppna och beredda att pröva fler. Det finns säkert producenter som vi ännu inte fått någon kontakt med, säger Putte.

Och det lokalproducerade kommer att synas i butikerna. Ett helt nytt skyltkoncept har tagits fram. Exponeringen blir tydlig i de 15 butikerna. Redan vid parkeringen ska det märkas. Med vepor, skyltar från tak, dekaler på golv och hyllgavlar kommer lokala varor att lyftas fram.

Kraftfull marknadsföring
– En del har säkert känt och trott att ICA är så stort och att man inte skulle klara av att leverera till så många butiker. Men här öppnar vi också upp för den odlare som bara vill jobba mot en butik som ligger nära, säger Anette Linder.

Flera Maxibutiker i området tänker arrangera nischade kundkvällar, provsmakningar, bondens marknad, skördefest och tjejkvällar. För att fördjupa kontakten mellan producenter och leverantörer planeras gårdsbesök där personalgrupper från frukt och grönt eller köttansvariga gör studiebesök.

Konsumenter och kunder
– Det är en långsiktig satsning. Vi tror att det kan bli bra. Nu blir det också möjligt att leverera till enstaka butiker. Man behöver inte ta sig an mer än man orkar. Samtidigt ska produkterna sälja och finns på plats när kunden vill handla, säger Putte som vill ha en dialog med lantbrukare.

Föregångare är Maxibutikerna i Västra Götaland, Skåne, Småland och Blekinge. När butikerna granskade sina siffror såg de klart och tydligt att försäljningen ökade liksom nöjdkund-index. Detta är också något handlarna i region Mitt kommer att mätas på, något som sporrar och utmanar.

Öppnar portalen för nya
Vecka 12 drar kampanjen igång, men flera butiker väljer att smygstarta redan vecka åtta då det är sportlov.

–  För oss är förtroende viktigt. Våra kunder ska vara säkra på att de får bra varor hos oss. Därför ställer vi krav på alla våra leverantörer att de arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor och tar sitt sociala ansvar. Innan vi kan ta emot en leverans måste vi få in en självdeklaration, berättar Anette Linder.

Information om leverantörsportalen och självdeklarationen finns på ICAs portal.